Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi: Lähettämällä henkilötietonne hyväksytte niiden tallennuksen rekisteriin, jota ylläpitää DAME beauty Oy. Henkilötietonne ovat salassa pidettäviä. Mahdollisen asiakassuhteen syntyessä tietojanne voidaan käyttää ainoastaan DAME beauty:n toimipisteissä. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

Rekisterin ylläpitäjä ja sen yhteystiedot Tampere

DAME beauty Oy (3121593-6)
Satakunnankatu 26 LH3
33210 Tampere
info@dame.fi

Rekisterin ylläpitäjä ja sen yhteystiedot Fuengirola

DAME beauty SL (CIF/NIF B09921081)
Antonio Rubio Torres 15
29640 Fuengirola
info@damebeauty.es

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Osoitetiedot vain mikäli ne on varausvaiheessa annettu. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan

EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Asiakassuhteen hoitamiseen
Tilastollisiin tarkoituksiin
Markkinointitarkoituksiin

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus

Yhteistyökumppani Timma Oy

Käytössämme on Timma Oy:n tarjoama ajanvarausjärjestelmä kaikilla DAMESSA työskentelevillä. Timma on järjestänyt oman rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä.